FORTRYDELSESFORMULAR

 Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 Til:

René Baldoni Forlag

Ulstrup Bygade 12

4682 Tureby

E-mail: mail@renebaldoni.com

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

– Bestilt den                ______________________________________________________

– Ordrenummer         ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)      ______________________________________________________

– Bestillers adresse   ______________________________________________________

– Bestillers underskrift         ______________________________________________________